JOBS - VIỆC LÀM

Hiện tại nhà hàng chúng tôi đang cần người làm  bếp part-time và full-time.

Chi tiết vui lòng liên hệ tại nhà hàng Phở Việt Nam 3969.

Địa chỉ : 3969 Montrose Rd, Niagara Falls, ON L2H 3A1

Số điện thoại : 905 371 9999 ( Gặp chị Châu).

We are looking for a full-time experienced chef/cook that is able to do wok cook and prepare Chinese and Vietnamese food.

Job Type: Full-time

Contact : Ms Chau 905 371 9999

Address: 3969 Montrose Rd, Niagara Falls, ON L2H 3A1.